Höhe Wand a Raxalpe

Höhe Wand a Raxalpe
 • Počet dní 3
 • Cena 3 000 Kč
 • Náročnost střední
Detail akce

Skvělé ferraty ve Štýrsku

Skvělé ferraty ve Štýrsku
 • Počet dní 3
 • Cena 3 500 Kč
 • Náročnost střední
Detail akce

Ferrato-jóga víkend

Ferrato-jóga víkend
 • Počet dní 3
 • Cena 3 800 Kč
 • Náročnost střední
Detail akce

Jóga-pilates víkend

Jóga-pilates víkend
 • Počet dní 3
 • Cena 1 000 Kč
 • Náročnost začátečníci
Detail akce

Alpenverein

Výhodné celoroční pojištění při provozování horských sportů (lezení, via ferraty, lyžování, skialpinismus a další). K tomu až 50% sleva na ubytování v Alpách na horských chatách OEAV. V zastoupení vyřizujeme členství / pojištění v Alpském klubu sekce Praha - Innsbruck.  

 

  Pojištění záchranné nebo pátrací akce do 25 000 €
  Pojištění za převozy bez omezení pojistné částky.
  Pojištění za pobyt v nemocnici po nehodě nebo po nemoci v cizině do 10 000 €
  Pojištění zákonné odpovědnosti v Evropě do 3 000 000 €
  Pojištění právní ochrany v Evropě do 35 000 €

 

+   +   +   +

Sleva až 50 %
na ubytování v Alpách

  Sleva 25 %
v Peak Performance
  Sleva 7 % v prodejnách Rock Point a prodejnách Hudy  

... a další
(viz výhody členství)


›› ON-LINE PŘIHLÁŠKA ‹‹


Detailní informace o členství v ÖAV vč. systému pojištění najdete na www.alpenverein.cz


Členské příspěvky

Členství v AV mohou získat naši občané, kteří o ně projeví zájem. Jedinou povinností je vyplnit jednoduchou přihlášku a řádně uhradit členské příspěvky. Minimální výše členských příspěvků je jednotná pro všechny zájemce z ČR. ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY alpenverein.cz (SEKCE PRAHA-INNSBRUCK) V ROCE 2016 včetně poštovného a bankovních poplatků byla stanovena takto:


Kategorie


  Členské poplatky

A − Členství
Dospělý muž nebo dospělá žena
v produktivním věku roč. 1956 − 1990.

  1 610,− Kč
B − Členství
Senioři do roč. 1954, junioři roč. 1991 − 1997,
studenti (pouze individuální členství) roč. 1989 - 1990,
partneři kategorie A, vdova, vdovec a zdravotně postižení.
 
  1 240,− Kč
Děti a mládež
Od roč. 1998 a mladší.
 
  680,− Kč
Rodinné Členství
Rodiny s jedním nebo více nezaopatřenými
dětmi do roč. 1989 nebo u studentů do roč. 1989
(příspěvek platí pouze rodiče) např.
 
   
 • otec 1610 Kč + matka 1240 Kč + děti gratis
  2 850,− Kč
 • nebo matka samoživitelka (i otec samoživitel) + děti gratis
  1 610,− Kč
 • nebo muž invalidní 1240 Kč + matka 1240 Kč + děti gratis.
  2 480,− Kč
Duplikát průkazky AV.   50,− Kč
Změna jména či adresy, vystavení nové průkazky.   0,− Kč
   

INFORMACE A POMOC
 

Tomáš Goláň
+420 730 104 058
info@lavivatravel.cz

       

 


Přehled členských poplatků pro kombinované členství OEAV + ČHS, s předplatným časopisu Lidé&Hory a další.


Rozsah pojištění

Alpenverein Weltweit Service (celosvětově platné pojištění pro členy Alpenvereinu) zajišťuje pojistnou ochranu pro všechny členy AV (Rakouský Alpenverein) při úrazech ve volném čase pro oblast záchranných akcí. Pojistná ochrana platí rovněž pro převoz z ciziny do místa trvalého pobytu, pro převoz v zemi trvalého pobytu, při repatriaci a za léčebné výkony při úrazech při aktivitách ve volném čase, při výkonu povolání a při nemoci. Alpenverein Weltweit Service platí na celém světě kromě pojištění zákonné odpovědnosti a pojištění právní ochrany, tato pojištění platí pouze v Evropě.

Pojistitelem pro Alpenverein Weltweit Service je Generali Versicherung AG.

Pojištění, které je součástí členství v OEAV, platí pro všechny sporty, vyjma sportů provozovaných ve vzduchu (parašutismus, paragliding, závěsné létání a podobné). Pojištění neplatí rovněž pro úrazy v domácnostech.

 

Pojištění platí po celém světě, vyjma Antarktidy, Arktidy, Špicberků, Grónska a výstupu na vrchol Aconcagua. Pokud cestujete do těchto oblastí, můžeme nabídnout připojištění pro cesty do zahraničí.

 

Pojištění platí do výšky 6000 m nad mořem. Pokud v rámci trekového programu plánujete během jediného dne výstup na vrchol nad 6000 m a ten samý den návrat a přenocování pod 6000 m, pak pojištění platí. Pokud během trekkingu plánujete přenocování nad 6000 m, pojištění neplatí. Stejně tak neplatí toto pojištění při expedičních akcích a při výstupech nad 6000 m - pro takovéto případy nabízíme pro české členy Alpenvereinu připojištění pro cesty do zahraničí.


Výhody pro členy rakouského Alpenvereinu   |   Celosvětově platné pojištění pro členy AV 2015


Co zahrnuje pojistné krytí?

Členstvím v Alpenverein získáváte automaticky i celoroční pojištění léčebných výloh v zahraničí (které platí celosvětově), pojištění spoluodpovědnosti a pojištění soudních výloh (platí v celé Evropě). Jste tak pojištěni pro veškeré volnočasové, sportovní i outdoorové aktivity, při své dovolené i na služebních cestách (pozor na výjimky), včetně případného transportu.  Pojištění je výhodné zejména pro rodiny, kde všichni sportují. Děti mají pojištění zdarma, každý má svou pojišťovací kartičku a je pojištěn v plném rozsahu.

Pojistné krytí zahrnuje:
 

1. Výdaje za záchrannou nebo pátrací akci

Jsou kryty až do výše 25 000 € za osobu a pojistnou událost.

Pod pojmem výdaje za záchrannou nebo pátrací akci rozumíme takové výdaje místních záchranářských organizací (při událostech v blízkosti hranic rovněž i náklady záchranářských organizací sousedního státu), které jsou nezbytně nutné, jestliže pojištěný utrpěl úraz nebo se na horách nebo na vodě dostal do tísně nebo do takové situace, ze které musel být ať zraněn či nezraněn zachraňován (totéž platí také v případě smrti). Za výdaje za záchranné nebo pátrací akce jsou považovány pouze prokazatelné výdaje za záchranu nebo pátrání vč. převozu postiženého člena Alpenvereinu z místa nehody na nejbližší sjízdnou komunikaci nebo až do nejbližší nemocnice.


2. Výdaje za převoz z ciziny do místa trvalého pobytu výdaje za převoz v zemi trvalého pobytu, výdaje za repatriaci a výdaje za léčebné výkony
 

Výdaje za převoz zraněného/nemocného z ciziny do místa trvalého pobytu, výdaje za převoz zraněného/nemocného v zemi trvalého pobytu a výdaje za repatriaci zemřelého v zemi trvalého pobytu bez omezení pojistné částky

Služba za repatriaci ze zahraničí bez omezení pojistné částky

Výdaje za z lékařského hlediska nutné léčebné výkony v zahraničí (vč. z lékařského hlediska nutného převozu do nemocnice) jsou kryty až do výše 10 000 €

 

Unikátní systém registrace, provizorní členský průkaz

Významnou a rozsáhlou novinkou při registraci do Alpenvereinu je Provizorní členský průkaz AV. Systém Provizorní členský průkaz umožňuje zřídit registraci členství a především tedy uzavřít unikátní pojištění spojené s členstvím elektronickou formou nejen z jakéhokoliv místa na světě (tam kde je připojení k internetu), ale i kdykoliv (tj. i o svátcích, sobotách a nedělích, nebo třeba i o půlnoci). Systém provozovaný je od 1. 9. 2014 v non-stop provozu.

Funkčnost systému je následující:


Funkčnost Provizorního členského průkazu v prodejní síti partnerů skupiny alpenverein.cz:


Detailní informace o členství v ÖAV vč. systému pojištění najdete na www.alpenverein.czZůstaňte s námi